Over de Vrienden

Al zo'n 20 jaar geleden gelden spande een groepje Heezenaren samen dat meende op hun manier een bijdrage te willen leveren aan ons dorpje en onze gemeenschap. Gewoon omdat er niets leukers is om andere mensen een plezier te doen. Er werd een bestuur gevormd en in 2006 werd de Stichting Vrienden van Heeze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

 

Het doel van de stichting is om met leuke projecten de Heezer gemeenschap een glimlach om de lippen te bezorgen. Niet meer en niet minder. Gewoon omdat het kan. De Vrienden hebben geen structurele financiering. Projecten worden gefinancierd door bijdrages van overheden, bedrijven en particulieren. Uiteraard hebben de Vrienden geen winstoogmerk.

 


BESTUUR

Door de jaren heen veranderde de samenstelling van het bestuur, maar het enthousiasme en de ambities werden er niet minder op. Het bestuur van de Vrienden van Heeze per 28 april 2024:

Wim Renders Voorzitter LinkedIn
Berry Knapen Vice-voorzitter LinkedIn
Sef Sweegers Penningmeester /Secretaris LinkedIn
Mark Damen Bestuurslid LinkedIn
     
     

 


Niets uit deze website mag worden overgenomen en/of gecopieerd tenzij met toestemming van de eigenaar.